Бүтээгдэхүүний танилцуулга

“Орхон Мах” Брэнд

“Бэлчээрийн Монгол малын махыг үйлдвэрийн аргаар бэлтгэж, таны хэрэгцээнд нийцүүлэн гарал үүсэл тодорхой, чанартай, баталгаат хүнсийг үйлдвэрлэв.

Өдөр бүр шинэ

Бүтээгдэхүүнүүд

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг

Үхрийн өрөөл мах

Үхрийн өрөөл мах

Үнэ: 12,000₮

Ангилж бэлтгэсэн өрөөл мах 30-40кг